پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی، بر روی “گزارش ها” کلیک می کنیم.

در صفحه گزارش ها بر روی “گزارش فصلی” کلیک می نماییم.

در قسمت بالای گزارش، جزییات مدنظر برای تهیه گزارش را انتخاب می نماییم. موارد مربوط به خرید و یا فروش، همچنین فصل موردنظر را می توانیم انتخاب نماییم. در انتها بر روی “ایجاد گزارش” کلیک می کنیم.

گزارشی مطابق تصویر تهیه میشود که در قسمت بالا و سمت چپ گزارش امکان دریافت خروجی اکسل وجود دارد.

مزیت (های ) امکان