راهنمای جامع ثبت سند حسابداری

برای ثبت سند حسابداری ، از منوی اصلی نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان قسمت حسابداری در برابر گزینه سند بر روی علامت مثبت (+) کلیک می‌کنیم. 

در صفحه پیش رو یک سند خام را مشاهده می‌کنیم که لازم است اطلاعاتی که با علامت ستاره قرمز نمایش داده شده‌اند را تکمیل نماییم.

مطابق تصویر زیر شرح مرتبط با سند حسابداری درج و با استفاده از تقویم موجود تاریخ مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

برای هر یک از ردیف‌های سند ابتدا حساب معین را انتخاب می‌کنیم. پس از انتخاب یک حساب معین در ستون بعدی حساب تفصیلی مرتبط با آن را انتخاب می نماییم.

 

در تمامی مراحل می‌توانیم با استفاده از آیکن پس از نام حساب تفصیلی همان‌طور که در شکل نمایش داده شده است یک حساب تفصیلی جدید تعریف و در سند حسابداری استفاده نماییم. همچنین شرح و مقادیر سند حسابداری را درج می نماییم.

 چنانچه نیاز به سطرها و ردیف‌های بیشتر در سند داشته باشیم با استفاده از گزینه “افزودن سطر”، سطرهای بیشتری به سند اضافه می کنیم.

 

چنانچه مقادیر دو ستون بدهکار و بستانکار سند با هم برابر باشند، جمع مبلغ به رنگ سبز نمایش داده می شود. با کلیک بر روی گزینه ثبت، سند ما ثبت می‌شود و پیغامی مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

مزیت (های) امکان