پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “کالا /خدمات” کلیک می نماییم.

سپس بر روی خود عبارت “کالا/خدمات” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید مطابق شکل بر روی “ورود از اکسل” کلیک می نماییم.

در این حالت فرم ورود از اکسل نمایش داده میشود. ابتدا با کلیک بر روی “دانلود نمونه” فایل نمونه را دانلود و مطابق 10 بند دستورالعمل توضیح داده شده در این فرم، تکمیل می نماییم. جهت آپلود فایل تکمیل شده بر روی گزینه “Choose File” کلیک و از پوشه مربوطه آن را انتخاب می نماییم. با کلیک بر روی “آپلود فایل” این فرآیند تکمیل می گردد.

مزیت (های ) امکان