پیش نیازها

ثبت نام در نرم افزار ابرستان

ایجاد کسب و کاری که قصد دارد برای آن اشتراک خریداری نماید

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

بسته به اینکه اشتراک قبلی منقضی شده و یا اینکه قصد ارتقا به پلن بالاتر را داریم بترتیب بر روی گزینه تمدید و یا ارتقا (1) کلیک می نماییم.

 

 

در صفحه پیش رو پلن ها و گزینه های خرید اشتراک نمایش داده میشود. کاربر می تواند اشتراک را ماهانه (به هر تعداد ماه که مدنظر دارد) و یا سالانه خریداری نماید (2).

مطابق تصویر یکی از سه طرح پایه، پیشرفته و یا حرفه ای قابل انتخاب است (3). توجه داشته باشید که امکان آمدن به طرح پایینتر وجود ندارد .

با انتخاب هر کدام از طرح ها جزییات خرید نمایش داده میشود. که امکان اعمال تغییرات در این طرح وجوددارد.

با کلیک بر روی “تایید و ادامه” (4) وارد صفحه پیش فاکتور شده که در اینجا می توان کدتخفیف را درصورت وجود اعمال نمود. در انتها با کلیک بر روی گزینه “تایید و پرداخت”  (5) وارد صفحه بانک میشویم و پرداخت را انجام می دهیم. 

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png