روزنامه چیست و چه کاربردی دارد؟

طبق ماده 7 قانون تجارت ، کلیه تجار می بایست همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و ‌فروش و ظهر نویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود ‌برداشت می‌کند در این دفتر ثبت نمایند.

همچنین مطابق با اصول حسابداری اولین مرحله از حسابداری، ثبت فعالیتهاست. در این مرحله، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعیین تاثیری که بر معادله حسابداری دارند( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می شوند.

با استفاده از دفتر روزنامه می توان عملیات مالی کسب و کار را به طور پیوسته و در یک دوره مالی تجزیه و تحلیل نمود. علت اصلی استفاده از دفتر روزنامه آگاهی از ترتیب وقوع عملیات مالی متناسب با اسناد آن در کسب و کار است.

نحوه تحریر دفتر روزنامه در حسابداری ابرستان

در گذشته ثبت وقایع مالی به صورت دستی و در دفاتر روزنامه نوشته می‌شد. لیکن امروزه نرم افزارهای حسابداری با ثبت اتوماتیک اسناد، دفاتر روزنامه را هم متناسب با اسناد ثبت شده تهیه می نمایند.

نرم افزار حسابداری یکپارچه و تحت وب ابرستان، متناسب با فعالیت های کسب وکار اعم از خرید یا فروش، دریافت یا پرداخت وجوه ، تولید یا توزیع کالا ها و دریافت یا حواله کالا ها از انبارها بطور اتوماتیک کلیه اسناد حسابداری مرتبط با آن ها را ثبت می نماید. سپس بر اساس اصول حسابداری نسبت به تهیه گزارش دفتر روزنامه عملیات انجام شده اقدام می نماید.

پیش نیازها

راهنمای جامع آموزش دفتر روزنامه

جهت مشاهده دفتر روزنامه، از منوی اصلی نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان، قسمت گزارش ها و از بخش حسابداری بر روی گزینه “دفتر روزنامه” کلیک می کنیم.

 مطابق تصویر زیر گزارش تا تاریخ تهیه گزارش و تاریخ روز نمایش داده می شود. 

آموزش دفتر روزنامه

برای تغییر تنظیمات گزارش بر روی گزینه “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم. مطابق تصویر زیر می توان تاریخ مدنظر را انتخاب و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کرد.

در هر کدام از تاریخ‌ها یک عدد به‌عنوان ستون بدهکار و بستانکار نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن می توان سند مربوطه را مشاهده نمود.

اموزش دفتر روزنامه

  1.  اطلاعات هر یک از اسناد حسابداری بطور جداگانه در دفتر روزنامه ثبت می گردد.
  2. اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ سند ها در این دفتر ثبت می شوند.
  3. خلاصه عملیات هر سند به تفکیک سر فصل حساب های آن و مانده بستانکار یا بدهکار در دفتر روزنامه ثبت و نمایش داده می شود.
  4.  با کلیک بر روی هر یک از اعداد سرجمع بدهکار و بستانکار می توان سند مربوط به آن را مشاهده نمود.
  5. نوع سند، شماره سند، عملیات مرتبط با صدور سند ( مانند خرید یا فروش و … ) نیز بطور خلاصه در دفتر نمایش داده می شود.