پیش نیازها

ثبت اسناد به صورت روزانه

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت گزارشات بخش حسابداری بر روی گزینه “دفتر روزنامه” کلیک می کنیم.

 مطابق تصویر زیر گزارش تا تاریخ تهیه گزارش و تاریخ روز نمایش داده می شود. 

برای تغییر تنظیمات گزارش بر روی گزینه “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم. مطابق تصویر زیر می توان تاریخ مدنظر را انتخاب و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کرد.

در هر کدام از تاریخ‌ها یک عدد به‌عنوان ستون بدهکار و بستانکار نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن می توان سند مربوطه را مشاهده نمود.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png