پیش نیازها

  •  

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی گزینه تنظیمات کلیک می نماییم.

سپس بر روی گزینه تنظیمات فاکتور کلیک می کنیم.

در صفحه جدید، تمامی تنظیمات مرتبط با فاکتور قابل انتخاب و تعیین است. مواردی همچون؛ متن ثابت پایین فاکتور، انتخاب انبار پیشفرض، لوگو شرکت، و کلید API مربوط به دریافت آنلاین وجه فاکتور را می توان نام برد.

مزیت (های ) امکان

  •