پیش نیازها

  •  

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی تنظیمات کلیک می نماییم.

در مقابل عبارت شرح های استاندارد بر روی علامت + کلیک می کنیم.

در صفحه پیش رو، شرح استانداری را تایپ و حساب مرتبط با این شرح را انتخاب می نماییم.

با کلیک بر روی گزینه ثبت، شرح مربوطه ایجاد میگردد.

در انتها با مشاهده پیغامی مشاهده تصویر زیر، عملیات ایجاد شرح استاندارد بدرستی انجام شده است.

برای مشاهده، ویرایش و یا حذف شرح های استاندارد، از منو اصلی/ تنظیمات/ بر روی کلمه “شرح های استاندارد” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

  •