پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “حسابداری” کلیک می نماییم.

سپس در برابر عبارت تجمیع اسناد بر روی علامت + کلیک می کنیم.

در صفحه جدید، بازه زمانی را انتخاب نموده و بر روی گزینه “تجمیع اسناد” کلیک می نماییم.

در نهایت گزارشی مطابق تصویر زیر تهیه و نمایش داده میشود:

مزیت (های ) امکان