گزارش مرور حساب ها، امکان کاووش و واکاوی وضعیت همه حساب ها و ارتباط آن ها با یکدیگر را در یک ساختار درختی و پلکانی به کاربر می دهد.

کاربر می تواند وضعیت گردش و مانده کلیه حساب های تعریف شده در سیستم حسابداری را در یک نگاه مشاهده کند. سپس با استفاده از ابزار کاووش حساب ، حساب های زیر مجموعه آن و یا تفصیلی های وابسته به آن از قبیل مراکز هزینه، طرف حساب ها و پروژه های مرتبط با آن را  مشاهده نماید.

این گزارش که ساختاری شبیه به تراز آزمایشی دارد و تا حدودی شبیه به آن نیز عمل می کند به کاربر این امکان را می دهد که گردش بدهکار / بستانکار و مانده بدهکار / بستانکار حسابها را از سطح کل به صورت پلکانی تا آخرین سطح حسابهای تفصیلی مرور نماید. اما ویژگی منحصر به فرد این گزارش در امکان انتخاب ارتباط حسابها با یکدیگر و نمایش گزارش در وضعیت انتخابی است.

 

پیش نیازها

هر قدر اسناد بیشتری را در نرم افزار حسابداری ابرستان ثبت کرده باشید. طرف حساب، مراکز هزینه و پروژه های بیشتری را تعریف کرده و به حساب های مربوطه متصل کرده باشید.گزارش مرور حساب ها پر کاربرد تر خواهد شد.

ثبت اسناد اتوماتیک و دستی در قسمتهای مختلف نرم افزار

تعریف طرف حساب

تعریف پروژه

تعریف مرکز هزینه

راهنمای جامع استفاده از گزارش مرور حساب ها

از منو اصلی نرم افزار بر روی گزینه “گزارش ها” کلیک می کنیم.

در صفحه پیش رو در ذیل بخش حسابداری بر روی “مرور حساب ها” کلیک می کنیم.

در گزارش مرور حساب ها بر روی “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم.

در قسمت تنظیمات می توانیم بازه زمانی گزارش، نوع گروه حسابها، سطح گزارش از نظر کل، معین و یا تفصیلی را تعیین نماییم

مطابق تصویر زیر تغییرات اعمال شده در گزارش قابل مشاهده خواهد بود

در ستون “عملیات” امکان انتخاب تفصیلی های شناور (طرف حساب، پروژه، مرکز هزینه) و مشاهده جزییات حساب مرتبط با آن وجود دارد

مزیت (های) امکان

نکته ۱ : هیچ محدودیتی در انتخاب حساب و سطح آن وجود نداشته و به راحتی می توان  یک حساب اصلی با حسابهای فرعی یا یک حساب فرعی با حساب اصلی را انتخاب کرد.
نکته ۲ : امکان مرور حساب در سطح آخر و یا نمایش همه حسابها بصورت پلکانی با انتخاب علامت + در کنار حساب وجود دارد.
نکته ۳ : مسیر مرور حساب با نمایش کد حساب های زیر مجموعه و نام حساب های مرتبط ذیل هر حساب اصلی نمایش داده می شود تا کاربر از نحوه مرور در هر لحظه مطلع گردد.
نکته ۴ : در هر لحظه امکان دسترسی به دفتر حساب و سند حسابداری مرتبط از طریق کلیک بر روی عدد مانده حساب یا مقدار گردش آن وجود دارد.
نکته ۵ : کلیه ابزارهای مرتبط با گزارشها، مانند خروجی به اکسل، تبدیل به PDF ،امکان جستجو و گزینش ، امکان چاپ  در این گزارش فعال است.
نکته 6 : با استفاده از امکان تنظیمات گزارش؛ محدوده زمانی استخراج داده ها برای گزارش یا نحوه نمایش سطح حساب ها در گزارش را به دلخواه تعیین کنید.