پیش نیازها

راهنمای جامع گزارش فروش بازاریاب ها

 از منوی اصلی نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان بخش گزارشات بخش فروش بر روی گزینه “فروش بازاریاب ها” کلیک می کنیم. 

مطابق تصویر پیش رو گزارش فروش بازاریاب ها قابل‌مشاهده خواهد بود که امکان چاپ، تهیه خروجی اکسل، کپی و یا جستجو در آن برای کاربر مهیا خواهد بود.

گزارش فروش بازاریاب

برای تغییر ویژگی‌های گزارش بر روی گزینه تنظیمات فهرست کلیک می‌کنیم و تاریخ مدنظر را براساس سال جاری، سال قبل و یا حالت سفارشی با تعیین تاریخ مدنظر تعیین و بر روی گزینه نمایش فهرست کلیک می کنیم.

گزارش فروش بازاریاب

با کلیک بر روی هر کدام از اعداد مربوط به هرکدام از بازاریاب‌ها فاکتورهای فروخته شده توسط آن‌ها توسط کاربر قابل مشاهده خواهد بود.

گزارش فروش بازاریاب

مزیت (های ) امکان