پیش نیازها

راهنمای جامع گزارش طرف حساب ها

 از منوی اصلی نرم افزار بخش گزارشات حسابداری بر روی گزینه “طرف حساب ها” کلیک می کنیم.

 

مطابق تصویر زیر گزارش طرف حساب ها با ذکر نام تمامی طرف حساب ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

گزارش طرف حساب ها

این گزارش را می‌توانیم چاپ کنیم یا خروجی اکسل بگیریم. همچنین با استفاده از ابزار جستجو نام طرف حساب ها رو جستجو کنیم.

با کلیک بر روی گزینه “تنظیمات گزارش” می‌توانیم جزئیات گزارش را تغییر دهیم.

گزارش طرف حساب ها

در قسمت تنظیمات گزارش می‌توانیم تاریخ گزارش و همچنین جزئیات ستون‌های گزارش را با کلیک بر روی گزینه‌ی “انتخاب ستون‌های گزارش” که در تصویر قابل مشاهده است تغییر دهیم.

پس از انتخاب ستون‌های مدنظرمان با کلیک بر روی گزینه تایید و در نهایت گزینه “تهیه گزارش”، گزارش موردنظر تهیه می‌شود. با کلیک بر روی اعداد مقابل نام هر کدام از طرف حساب ها، گردش و جزئیات مانده حساب برای آن طرف حساب قابل‌مشاهده خواهد بود.

مزیت (های ) امکان