پیش نیازها

تعریف طرف حساب در بخش تعاریف 

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

 از منوی اصلی نرم افزار بخش گزارشات حسابداری بر روی گزینه “طرف حساب‌ها” کلیک می کنیم.

 

مطابق تصویر زیر گزارش طرف حساب‌ها با ذکر نام تمامی طرف حساب‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

این گزارش را می‌توانیم چاپ کنیم یا خروجی اکسل بگیریم. همچنین با استفاده از ابزار جستجو نام طرف حساب ها رو جستجو کنیم.

با کلیک بر روی گزینه “تنظیمات گزارش” می‌توانیم جزئیات گزارش را تغییر دهیم.

در قسمت تنظیمات گزارش می‌توانیم تاریخ گزارش و همچنین جزئیات ستون‌های گزارش را با کلیک بر روی گزینه‌ی “انتخاب ستون‌های گزارش” که در تصویر قابل مشاهده است تغییر دهیم.

پس از انتخاب ستون‌های مدنظرمان با کلیک بر روی گزینه تایید و در نهایت گزینه “تهیه گزارش”، گزارش موردنظر تهیه می‌شود. با کلیک بر روی اعداد مقابل نام هر کدام از طرف حساب‌ها، گردش و جزئیات مانده حساب برای آن طرف حساب قابل‌مشاهده خواهد بود.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png