پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت گزارشات بخش سایر برروی گزینه رخدادها کلیک می کنیم. 

مطابق تصویر زیر گزارش رخدادها تا آخرین لحظات قبل از گزارش گیری نمایش داده می شود.

می توان ویژگی‌های گزارش را تغییر داد برای این کار بر روی گزینه فیلترهای جستجو کلیک می کنیم.

در قسمت فیلترهای جستجو می توانیم تاریخ سفارشی، نوع رخداد و نوع عملیات را تعیین کنیم. مطابق تصاویر زیر و با کلیک بر روی :تهیه گزارش” ، گزارش مورد نظر کاربر ایجاد می شود.

مزیت (های ) امکان