پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “گزارش ها” کلیک می نماییم.

مطابق تصویر زیر در صفحه جدید بر روی گزینه “دفتر تجمعی حساب” کلیک می کنیم:

در صفحه اصلی گزارش بر روی “تنظیمات گزارش” کلیک می کنیم.

در اینصورت امکان تعیین بازه زمانی، سرفصل حساب موردنظر و تفصیلی های شناور (طرف حساب، پروژه و مرکز هزینه) را خواهیم داشت.

برای انتخاب تاریخ، علاوه بر حالت سفارشی می توانیم از پیشفرض هایی مانند ماه جاری یا سال جاری و … استفاده نمود.

با کلیک بر روی باکس مخصوص انتخاب حساب، سرفصل حساب موردنظر را انتخاب می نماییم.

همچنین با کلیک بر روی هر کدام از موارد طرف حساب، پروژه و مرکز هزینه، امکان انتخاب “همه” ، “هیچکدام (مهم نیست)” و یا مورد بخصوص وجود دارد 

با اعمال تنظیمات مدنظر، بر روی تهیه گزارش کلیک می نماییم.

در گزارش “دفتر تجمعی حساب” با کلیک بر روی هر عدد ریز آن حساب (تحت عنوان جزییات دفتر تجمعی حساب)  نمایش داده میشود.

در گزارش جزییات دفتر تجمعی حساب با کلیک بر روی عدد شماره سند، سند حسابداری مربوطه باز خواهد شد.

در سند حسابداری با کلیک بر روی “مشاهده جزییات” مستقیماً به فاکتور یا سایر فرمهای مربوطه دسترسی خواهیم داشت

مزیت (های ) امکان