پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی بر روی “گزارش ها” کلیک می نماییم.

در صفحه گزارش ها بر روی “خرید کالا/ خدمات” کلیک می کنیم.

مطابق تصویر زیر از قسمت “تنظیمات گزارش” موارد مورد نظر جهت تهیه گزارش را اعمال می نماییم.

در تنظیمات گزارش علاوه بر بازه زمانی، یک یا همه پروژه ها قابل انتخاب هستند. در انتها بر روی “تهیه گزارش” کلیک می نماییم تا گزارش مدنظر ایجاد گردد.

با کلیک بر روی هریک از موارد آبی رنگ در متن گزارش، جزییات بیشتری از آن کالای خاص قابل مشاهده است. در بالای تمامی صفحات گزارش امکان چاپ و دریافت خروجی اکسل و همچنین جستجوی کالای موردنظر وجود دارد.

چنانچه در تصویر فوق بر روی عدد ریالی مبلغ کل خرید و یا تعداد کل خرید کلیک نماییم، گزارش به تفکیک طرف حساب نمایش داده میشود.

و چنانچه بر روی عدد تعداد فاکتورها کلیک نماییم، گزارشی با جزییات زیر نمایش داده میشود که بر اساس فاکتورها تفکیک شده است.

مزیت (های ) امکان