پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم افزار بخش گزارشات بخش خزانه بر روی گزینه بانک و صندوق کلیک می‌کنیم. 

 در صفحه پیش رو نمودار نقدینگی در بانک و صندوق و امکان مقایسه آن قابل‌مشاهده خواهد بود.

می‌توان ویژگی‌های گزارش را با کلیک بر روی گزینه تنظیمات گزارش و تغییر تاریخ آن و درنهایت کلیک بر روی گزینه سبز رنگ “تهیه گزارش” تعیین نمود.

همچنین با کلیک بر روی اعداد مربوط به هرکدام از صندوق‌ها و یا بانک‌ها جزئیات گردش آن صندوق یا بانک قابل‌مشاهده خواهد بود.

همچنین با کلیک بر روی شماره سند به جزئیات آن سند دسترسی خواهیم داشت.

مزیت (های ) امکان