پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

 از منوی اصلی نرم‌افزار بخش گزارشات بخش فروش بر روی گزینه “فروش بازاریاب ها” کلیک می کنیم. 

مطابق تصویر پیش رو گزارش فروش بازاریاب‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود که امکان چاپ، تهیه خروجی اکسل، کپی و یا جستجو در آن برای کاربر مهیا خواهد بود.

برای تغییر ویژگی‌های گزارش بر روی گزینه تنظیمات فهرست کلیک می‌کنیم و تاریخ مدنظر را براساس سال جاری، سال قبل و یا حالت سفارشی با تعیین تاریخ مدنظر تعیین و بر روی گزینه نمایش فهرست کلیک می کنیم.

با کلیک بر روی هر کدام از اعداد مربوط به هرکدام از بازاریاب‌ها فاکتورهای فروخته شده توسط آن‌ها توسط کاربر قابل مشاهده خواهد بود.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png