پیش نیازها

با توجه به اینکه گروه اشخاص یکی از اولین مواردی است که در نرم افزار تعریف می شود لذا این فرآیند پیش نیاز خاصی ندارد.

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

 برای تعریف یک گروه اشخاص جدید از منوی اصلی نرم‌افزار بخش طرف حساب در برابر عبارت گروه اشخاص بر روی علامت (+) کلیک می‌کنیم.

 

در صفحه پیش رو لازم است یک کد چهار رقمی برای این گروه اشخاص تعیین شود (1). همچنین نام این گروه توسط کاربر درج می‌گردد(2) و می‌توان توضیحاتی در مورد این گروه ذکر نمود(3) و در پایان با کلیک بر روی گزینه ایجاد گروه جدید (4) گروه اشخاص جدید در لیست گروه اشخاص قابل مشاهده خواهد بود (5).

 

جهت مشاهده تمامی گروه های اشخاص از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت طرف حساب برروی عبارت گروه اشخاص کلیک می‌کنیم. در این حالت تمامی گروه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف شده‌اند قابل مشاهده، ویرایش یا حذف خواهند بود.

مزیت (های) امکان

  • ایجاد امکان دسته بندی طرف حسابها برای کاربر
  • ایجاد امکان تعیین لیست قیمت برای دسته های مختلف که در گروه بندی اشخاص دسته بندی شده اند.
https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png