پیش نیازها گروه اشخاص در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

با توجه به اینکه گروه اشخاص یکی از اولین مواردی است که در نرم افزار تعریف می شود لذا این فرآیند پیش نیاز خاصی ندارد.

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

 برای تعریف یک گروه جدید از منوی اصلی نرم‌افزار بخش طرف حساب در برابر عبارت گروه اشخاص بر روی علامت (+) کلیک می‌کنیم.

 
گروه اشخاص در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

در صفحه پیش رو لازم است یک کد چهار رقمی برای این گروه تعیین شود (1). همچنین نام این گروه توسط کاربر درج می‌گردد(2) و می‌توان توضیحاتی در مورد این گروه ذکر نمود(3) و در پایان با کلیک بر روی گزینه ایجاد گروه جدید (4) گروه جدید در لیست قابل مشاهده خواهد بود (5).

 

جهت مشاهده تمامی گروه ها از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت طرف حساب بر روی عبارت گروه اشخاص کلیک می‌کنیم. در این حالت تمامی گروه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف شده‌اند قابل مشاهده، ویرایش یا حذف خواهند بود.

مزیت (های) امکان

  • ایجاد امکان دسته بندی طرف حسابها برای کاربر
  • ایجاد امکان تعیین لیست قیمت برای دسته های مختلف که در گروه بندی اشخاص دسته بندی شده اند.

مطلب پیشنهادی: اصول پذیرفته شده حسابداری

قواعد و مبانی حاکم بر اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و گزارش عملیات مالی و رویدادهای موثر یر یک موسسه را اصول حسابداری می گویند.

این اصول عمومی حسابداری نحوه تعیین سود و چگونگی گزارش وضعیت مالی را مشخص می نماید.

اصول پذیرفته شده حسابداری عبارتند از :

۱- اصل بهای تمام شده تاریخی

۲- اصل تحقق درآمد

۳- اصل تطابق

۴- اصل افشای کامل

بیشتر بخوانید