پیش نیازها

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

 برای دسترسی به گزارش کالاهای انبار، از منوی اصلی نرم‌افزار از بخش گزارشات بخش انبار بر روی گزینه “کالاهای انبار” کلیک می کنیم. 

 

مطابق تصویر گزارش اولیه قابل مشاهده خواهد بود که می‌توان با کلیک بر روی گزینه تنظیمات گزارش تاریخ و انبار را تغییر داد و بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کرد.

از گزارش پیش رو می‌توان چاپ،خروجی اکسل و کپی تهیه و یا امکان جستجو را فراهم نمود.

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png