راهنمای جامع مدیریت چک پرداختی در نرم افزار خزانه داری ابرستان

برای این کار در نرم افزار خزانه داری ابرستان، از منوی اصلی نرم‌ افزار بخش خزانه‌ داری بخش چک بر روی گزینه “چک‌های پرداختی” کلیک می‌کنیم. 

در صفحه پیش رو مطابق تصویر زیر تمامی چک‌های پرداخت شده قابل مشاهده خواهد بود.

مدیریت چک پرداختی در نرم افزار خزانه داری ابرستان

برای مدیریت بهتر چک پرداختی می توانیم چک‌ها را با استفاده از لیبل های بالای جدول به پاس شده، سررسید شده و یا پاس نشده دسته‌بندی کنیم.

مدیریت چک پرداختی در نرم افزار خزانه داری ابرستان

مطابق تصویر زیر چک‌های پاس شده دارای علامتی سبز رنگ در سمت راست و نوشتاری تحت عنوان “پاس شده در سمت چپ می باشد.

مدیریت چک پرداختی

همچنین چک‌های پاس نشده امکان وصول چک را خواهند داشت.

لذا هر کدام از چک‌ها را با انتخاب باکس مربوطه تعیین و بر روی گزینه سبز رنگ وصول چک در قسمت بالای ردیف‌های جدول کلیک می‌نماییم.

نرم افزار خزانه داری ابرستان

مطابق تصویر زیر جهت پاس چک، تاریخ وصول آن را از تقویم موجود انتخاب می‌کنیم و بر روی گزینه ثبت کلیک می کنیم.

مدیریت چک پرداختی

نرم افزار خزانه داری ابرستان

در قسمت تمام چک‌ها می توانیم چکی که پاس شده را مشاهده کنیم و پیغامی مطابق تصویر زیر قابل‌مشاهده خواهد بود:

مزیت (های) امکان