پیش نیازها

راهنمای جامع مشاهده، ویرایش و حذف پروژه حسابداری

برای مشاهده، ویرایش و حذف پروژه حسابداری در حسابداری پیمانکاری، ابتدا از منو اصلی نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان بر روی “حسابداری” کلیک می کنیم. 

سپس بر روی کلمه “پروژه” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید فهرست تمامی پروژه ها قابل مشاهده خواهد بود. برای جستجوی نام یک پروژه حسابداری از ابزار جستجوی در سمت چپ تصویر می توانیم استفاده نماییم.

پس از انتخاب یک پروژه (با فعال نمودن تیک آن ردیف) گزینه های ویرایش و حذف در دسترس کاربران خواهد بود.

مزیت (های ) امکان

  • مکان تعریف گروه بندی های مختلف کالا و خدمات هر پروژه
  • امکان تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و خدمات هر پروژه
  • امکان تعریف کالا و خدمات به صورت منفک و با جزئیات کامل هر پروژه
  • امکان تعریف مشتریان به صورت های گروه های مختلف کاری هر پروژه
  • امکان ثبت و گزارش گیری فاکتور خرید و فروش کالا و خدمات به صورت منفک و ترکیبی هر پروژه
  • اتوماتیک سازی فرایند خرید و فروش کالا با انبار مربوطه ی نوع خدمات و اسناد ان برای هر پروژه
  • امکان ورود و خروج کالا با رسید و حواله انبار برای مصرف مراکز و پروژه های در حال ساخت 
  • اتوماتیک بودن فرآیند حساب پروژه ها و مرکز هزینه در صورت خرید، فروش و انبارداری کالاها و خدمات
  • امکان تعریف قیمت های از پیش تعریف شده ی مختلف کالاها و خدمات و ایجاد تغییر دستی آنها برای هر پروژه