پیش نیازها

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

در منو اصلی نرم افزار بر روی “طرف حساب” کلیک می کنیم.

سپس بر روی خود عبارت “اشخاص” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید مطابق شکل بر روی “ورود از اکسل” کلیک می نماییم.

در این حالت فرم ورود از اکسل نمایش داده میشود. ابتدا با کلیک بر روی “دانلود نمونه” فایل نمونه را دانلود و مطابق 8بند دستورالعمل توضیح داده شده در این فرم، تکمیل می نماییم. جهت آپلود فایل تکمیل شده بر روی گزینه “Choose File” کلیک و از پوشه مربوطه آن را انتخاب می نماییم. با کلیک بر روی “آپلود فایل” این فرآیند تکمیل می گردد.

مزیت (های) امکان