لوگو ابرستان
مرکز آموزش ابرستان
دسترسی سریع
ما را دنبال کنید...
هزینه های پروژه

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “گزارش ها” کلیک می نماییم. 

مطابق تصویر زیر در صفحه پیش رو بر روی “هزینه های پروژه” کلیک می نماییم.

در صفحه گزارش ابتدا می توانیم بازه تاریخی گزارش را تعیین نماییم.

با کلیک بر روی گزینه “تهیه گزارش” گزارش مربوطه ساخته میشود.

در صفحه گزارش در برابر هر پروژه بر روی عدد (آبی رنگ) کلیک می نماییم تا جزییات بیشتری را مشاهده کنیم.

مطابق تصویر زیر بر روی عدد هر کدام از هزینه ها در سطح معین، کلیک کنیم جزییات بیشتری قابل مشاهده خواهد بود. همچنین امکان چاپ، خروجی اکسل و جستجو در تمامی صفحات گزارش فراهم است.

در صفحه ی جدید با کلیک بر روی شماره سند، به صفحه سند مربوطه خواهیم رفت.

مزیت (های ) امکان

ما را دنبال کنید...