پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “کالا / خدمات” کلیک می نماییم.

سپس بر روی خود عبارت “لیست قیمت” کلیک می کنیم.

در صفحه مدیریت لیست قیمتها مطابق تصویر زیر می توانیم یک لیست قیمت را ویرایش (گزینه آبی) و یا حذف (گزینه قرمز) نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png