پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “کالا / خدمات” کلیک می نماییم.

سپس بر روی خود عبارت “لیست تخفیف” کلیک می کنیم.

در صفحه جدید می توانیم لیست تخفیف موردنظر را مطابق تصویر زیر حذف (گزینه قرمزرنگ) و یا ویرایش (گزینه آبی) نماییم. 

مزیت (های ) امکان

  •  
https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png