پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

در قسمت تنظیمات بر روی گزینه “مشخصات کسب و کار” کلیک می نماییم.

 مطابق تصاویر زیر اطلاعات کسب و کار نمایش داده می شود و می توان آنها را ویرایش نمود.

از نوار بالایی نرم افزار سمت چپ بر روی آیکون به شکل آدمک کلیک می نماییم. صفحه ای مانند تصویر زیر نمایش داده میشود که می توانیم در آن نام کسب و کار را ویرایش نماییم و یا در صورتی که یکی از موارد ایمیل یا شماره تماس خالی باشد آن را وارد و یا فعالسازی نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png