پیش نیازها

دسترسی و اطلاع از رمز قبلی یا آخرین کدی که جهت فراموشی رمز پیامک شده است

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو بالا و سمت چپ نرم افزار بر روی “تغییر رمز عبور” کلیک می نماییم.

 

مطابق تصویر فوق لازم است ابتدا کلمه عبور قدیمی (1) و سپس کلمه عبور جدید (2) و عینا تکرار آن (3) را وارد نماییم و در انتها بر روی گزینه ویرایش (4) کلیک نماییم.رمز عبور

مزیت (های) امکان

بدون محدودیت در دفعات تغییر رمز

امکان تعیین رمز دلخواه توسط کاربر