پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار از قسمت حسابداری بر روی گزینه “مرتب‌سازی اسناد” کلیک می‌کنیم.

 در صفحه پیش رو مطابق تصویر صفحه مرتب‌سازی اسناد قابل‌مشاهده خواهد بود.

ابتدا سال مالی را انتخاب می کنیم. این سوال ممکن است مربوط به سال مالی جاری، سال مالی قبل و یا همه دوره‌های مالی و همه اسناد باشد.

چنانچه سال مالی جاری را انتخاب نماییم می‌توانیم اولین گزینه رو انتخاب کنیم و شماره‌ای که قرار است اسناد از آن به بعد شماره‌گذاری شوند را وارد و یک کد ثابت به‌عنوان کد قبل از شماره سند درج نماییم.

چنانچه همه دوره‌های مالی یا همه اسناد را طبق تصویر زیر انتخاب نماییم، می توانیم از بین دو گزینه شروع شماره اسناد هر دوره از یک و یا شروع شماره اسناد از یک و ادامه در سال‌های بعد را انتخاب نماییم.

با کلیک بر روی گزینه تایید مرتب‌سازی اسناد انجام و پیغامی مطابق تصویر زیر قابل‌مشاهده خواهد بود.

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png