پیش نیازها

راهنمای جامع مرتب سازی اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

برای این کار، از منوی اصلی نرم‌ افزار حسابداری آنلاین ابرستان، از قسمت حسابداری بر روی گزینه “مرتب سازی اسناد” کلیک می‌کنیم.

 در صفحه پیش رو مطابق تصویر صفحه مرتب سازی اسناد قابل‌مشاهده خواهد بود.

مرتب سازی اسناد سال مالی در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

ابتدا سال مالی را انتخاب می کنیم. این سوال ممکن است مربوط به سال مالی جاری، سال مالی قبل و یا همه دوره‌های مالی و همه اسناد باشد.

مرتب سازی اسناد سال مالی در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

چنانچه سال مالی جاری را انتخاب نماییم می‌توانیم اولین گزینه رو انتخاب کنیم و شماره‌ای که قرار است اسناد از آن به بعد شماره‌گذاری شوند را وارد و یک کد ثابت به‌عنوان کد قبل از شماره سند حسابداری درج نماییم.

مرتب سازی اسناد سال مالی در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

چنانچه همه دوره‌های مالی یا همه اسناد را طبق تصویر زیر انتخاب نماییم، می توانیم از بین دو گزینه شروع شماره اسناد هر دوره از یک و یا شروع شماره اسناد از یک و ادامه در سال‌های بعد را انتخاب نماییم.

مرتب سازی اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

با کلیک بر روی گزینه تایید مرتب سازی اسناد انجام و پیغامی مطابق تصویر زیر قابل‌مشاهده خواهد بود.

سال مالی

مزیت (های) امکان