پیش نیازها

  • تعریف کالا
  • تعریف انبار
  • تعریف طرف حساب (اشخاص)

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم افزار بخش “انبارداری” در مقابل عبارت رسید انبار بر روی علامت (+) کلیک می نماییم. 

در صفحه پیش رو تاریخ بصورت پیشفرض بر روی تاریخ روز تنظیم شده است در صورت نیاز کاربر می تواند تاریخ مدنظر خود را انتخاب نماید. 

در این صفحه مطابق تصویر زیر، انبار و ارسال کننده (از میان طرف حسابهای تعریف شده بر روی سیستم) انتخاب می شوند. 

مطابق تصویر زیر از جدول موجود کالای مورد نظر را انتخاب کرده و تعداد آن کالا جهت تحویل به انبار را درج می نماییم.

چنانچه بیش از یک نوع کالا در رسید انبار موجود باشد می توانیم از گزینه “افزودن سطر” ردیف های بیشتری به این جدول اضافه نماییم.

پس از ورود اطلاعات تمامی کالاها بر روی گزینه “تایید” کلیک می نماییم.

جهت مشاهده تمامی رسیدهای انبار که در سیستم موجود است از منوی اصلی /بخش انبارداری/ بر روی عبارت “رسید انبار” کلیک می نماییم.

مطابق تصویر زیر در صفحه پیش رو تمامی رسیدهای انبار قابل مشاهده می باشد.

مزیت (های) امکان

  • امکان ثبت اتوماتیک رسید انبار در هنگام صدور فاکتور خرید
  • درج کالاها در کاردکس تعدادی کالا