پیش نیازها

  •  

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم افزار قسمت خرید در برابر گزینه پرداخت بر روی علامت مثبت (+) کلیک می‌کنیم تا وارد صفحه پرداخت شویم.

در صفحه ثبت پرداخت مطابق تصویر زیر ابتدا باید طرف حساب را انتخاب نماییم.

پس از انتخاب طرف حساب سیستم کل مبلغ طلب این طرف حساب را به ما نمایش خواهد داد که می‌توانیم با استفاده از فعال‌سازی باکس کنار عدد طلب مبلغ را تعیین نماییم. همچنین تاریخ ثبت پرداخت را تعیین می‌کنیم (با استفاده از تقویم موجود).

نوع پرداخت را انتخاب می‌کنیم که می‌تواند مطابق تصویر یکی از موارد نقدی فیش بانکی چک و یا خرج چک دریافتی باشد.

چنانچه نوع پرداخت را چک تعیین نماییم مطابق تصویر لازم است نام بانک نام دسته چک شماره چک تاریخ چک و همچنین شرحی بابت این پرداخت در قسمت مربوطه ثبت نماییم.

چنانچه این پرداخت بابت یکی از فاکتورهای پرداخت‌نشده باشد از لیست فاکتورها یکی از فاکتورها را انتخاب نموده و جهت پرداخت کامل مبلغ آن فاکتور از گزینه پرداخت کامل که در تصویر نمایش داده شده استفاده می نماییم.

این مبلغ را باید در قسمت مبلغ در قسمت بالای صفحه پرداخت هم وارد نماییم.

 

چنانچه این پرداخت بابت موردی غیر از فاکتورها باشد می توان آن حساب را با کلیک بر روی گزینه افزودن مطابق شکل اضافه نمود. پس از بررسی ویژگی‌های پرداخت و بررسی مبالغ آن با کلیک بر روی گزینه پرداخت عمل پرداخت بدرستی انجام خواهد پذیرفت.

مطابق تصویر زیر با مشاهده پیغام پرداخت و موفقیت ثبت شد این فرایند به اتمام می‌رسد.

مجددا از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت خرید بر روی گزینه پرداخت کلیک می‌نماییم در صفحه پیش رو کل موارد پرداخت‌شده به ما نمایش داده می شود.

مطابق تصویر جهت حذف این پرداخت می‌توانیم با انتخاب باکس کنار ردیف پرداخت و با استفاده از گزینه حذف در قسمت سمت چپ تصویر عمل حذف این پرداخت را انجام دهیم.

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png