راهنمای جامع ثبت پرداخت در حسابداری نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

برای ثبت پرداخت در حسابداری نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان، از منوی اصلی نرم افزار قسمت خرید در برابر گزینه پرداخت بر روی علامت مثبت (+) کلیک می‌کنیم تا وارد صفحه پرداخت شویم.

در صفحه ثبت پرداخت مطابق تصویر زیر ابتدا باید طرف حساب را انتخاب نماییم.

ثبت پرداخت در حسابداری نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

پس از انتخاب طرف حساب سیستم کل مبلغ طلب این طرف حساب را به ما نمایش خواهد داد که می‌توانیم با استفاده از فعال‌سازی باکس کنار عدد طلب مبلغ را تعیین نماییم. همچنین تاریخ ثبت پرداخت در حسابداری را تعیین می‌کنیم (با استفاده از تقویم موجود).

ثبت پرداخت در حسابداری نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

نوع پرداخت را انتخاب می‌کنیم که می‌تواند مطابق تصویر یکی از موارد نقدی فیش بانکی چک و یا خرج چک دریافتی باشد.

ثبت پرداخت در حسابداری نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

چنانچه نوع پرداخت را چک تعیین نماییم مطابق تصویر لازم است نام بانک نام دسته چک شماره چک تاریخ چک و همچنین شرحی بابت این پرداخت در قسمت مربوطه ثبت نماییم.

ثبت پرداخت در حسابداری

چنانچه این پرداخت بابت یکی از فاکتورهای پرداخت‌نشده باشد از لیست فاکتورها یکی از فاکتورها را انتخاب نموده و جهت پرداخت کامل مبلغ آن فاکتور از گزینه پرداخت کامل که در تصویر نمایش داده شده استفاده می نماییم.

 نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

این مبلغ را باید در قسمت مبلغ در قسمت بالای صفحه پرداخت هم وارد نماییم.

ثبت پرداخت در حسابداری

چنانچه این پرداخت بابت موردی غیر از فاکتورها باشد می توان آن حساب را با کلیک بر روی گزینه افزودن مطابق شکل اضافه نمود. پس از بررسی ویژگی‌های پرداخت و بررسی مبالغ آن با کلیک بر روی گزینه پرداخت عمل پرداخت بدرستی انجام خواهد پذیرفت.

 نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

مطابق تصویر زیر با مشاهده پیغام پرداخت و موفقیت ثبت شد این فرایند به اتمام می‌رسد.

مجددا از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت خرید بر روی گزینه پرداخت کلیک می‌نماییم در صفحه پیش رو کل موارد پرداخت‌شده به ما نمایش داده می شود.

مطابق تصویر جهت حذف این پرداخت می‌توانیم با انتخاب باکس کنار ردیف پرداخت و با استفاده از گزینه حذف در قسمت سمت چپ تصویر عمل حذف این پرداخت را انجام دهیم.

مزیت (های) امکان