پیش نیازها

  • تعریف طرف حساب در قسمت تعاریف عمومی سیستم
  • تعریف پروژه
  • تعریف مرکز هزینه
  • تعیین مقادیر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، در قسمت تعاریف/ عمومی/ ارزش افزوده

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی بر روی خرید کلیک می کنیم.

سپس در برابر کلمه هزینه بر روی علامت + کلیک می نماییم.

در صفحه پیش رو موارد الزامی را بایستی تکمیل نماییم. این موارد با علامت ستاره قرمز نمایش داده میشوند. در این صفحه تاریخ (1)، نوع هزینه (2)، مبلغ هزینه (3)، تیک مربوط به ارزش افزوده (4)، طرف حساب (5) پروژه (6) و مرکز هزینه (7) را انتخاب و شرحی بابت هزینه (8) درج می نماییم.

در میانه صفحه امکان پرداخت سریع مبلغ هزینه مطابق تصویر زیر فراهم شده است:

در انتها با تکمیل موارد ضروری با کلیک بر روی گزینه “تایید” هزینه ثبت (و پرداخت) خواهد شد. 

برای مشاهده تمامی هزینه های تعریف شده بر روی سیستم از منو اصلی/ بخش خرید/ بر روی کلمه “هزینه” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

  • ثبت سند اتوماتیک همزمان با ثبت هزینه