پیش نیازهای فرمول ساخت نرم افزار تولید ابرستان

راهنمای جامع ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

برای ثبت فرمول ساخت، از منوی اصلی نرم‌ افزار حسابداری ابری ابرستان، بخش تولید در برابر گزینه فرمول ساخت بر روی گزینه مثبت (+) کلیک می‌نماییم. 

در صفحه پیش رو مشخصات فرم ثبت فرمول ساخت قابل‌مشاهده خواهد بود.

ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

عنوان جهت این فرم ساخت تعیین می کنیم. مقدار یا تعدادی که مبنای کار ما خواهد بود را تعیین می‌کنیم. در اکثر موارد بهتر است این مقدار یک باشد. نام محصولی که با این فرمول ساخت تولید خواهد شد رو انتخاب می‌کنیم.

ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

مطابق تصویر زیر هزینه سربار و هزینه دستمزدی که بابت هر کالا طبق تجربه صاحب کسب‌وکار لازم است را وارد می کند.

ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

مواد اولیه‌ای که در ساخت این کالا به کار خواهند رفت را از قسمت سمت راست یکی‌یکی انتخاب و با کلیک بر روی علامت بین دو جدول به جدول سمت چپ انتقال می دهیم.

در جدول سمت چپ که با عنوان “مواد اولیه انتخاب شده” نمایش داده می شود، هرکدام از مواد اولیه را با مقداری از آن که در تولید بکار خواهد رفت ثبت خواهیم کرد.

ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

مطابق تصویر زیر پس از درج تمامی مواد اولیه و مقدار مصرف مواد اولیه در یک واحد کالای تولیدی، گزینه ثبت را کلیک می کنیم.

ثبت فرمول ساخت نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

با مشاهده پیغام زیر فرمول ساخت به‌درستی ایجاد گردیده است.

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت تولید بر روی گزینه “فرمول ساخت” کلیک می‌کنیم. در این صفحه تمامی فرمول‌های ساخت در یک لیست به ما نمایش داده می‌شود که می‌توانیم با انتخاب هرکدام از این فرمول ها آن را ویرایش و یا حذف نماییم.

مزیت (های ) امکان