راهنمای جامع ثبت دریافت در حسابداری نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

برای ثبت دریافت در حسابداری نرم افزار تحت وب ابرستان از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت فروش در برابر گزینه دریافت بر روی علامت مثبت (+) کلیک می کنیم. 

مطابق تصویر در صفحه پیش رو ابتدا لازم است که طرف حساب را انتخاب نماییم.

ثبت دریافت در حسابداری نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

پس از تعیین طرف حساب، نرم‌افزار به صورت اتوماتیک میزان بدهی طرف حساب را تعیین می نماید. می توانیم با انتخاب باکس مربوطه کل مبلغ را به قسمت مبلغ اضافه نماییم.

ثبت دریافت در حسابداری نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

همچنین تاریخ فرآیند دریافت را از تقویم موجود انتخاب می‌کنیم و یکی از روش‌های ثبت دریافت در حسابداری شامل نقدی، فیش بانکی و یا چک را انتخاب می کنیم.

ثبت دریافت در حسابداری نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

برای مثال مطابق تصویر می توانیم نقدی را انتخاب کنیم. برای حالت انتخاب نقدی مطابق تصویر زیر لازم است که یک صندوق انتخاب شود و شرح مربوط به این دریافت را درج می نماییم.

ثبت دریافت در حسابداری

چنانچه این دریافت بابت فاکتور باشد مبلغ فاکتور را در برابر ردیف آن با کلیک بر روی گزینه دریافت کامل درج می‌نماییم. چنانچه این دریافت بابت مواردی غیر از فاکتور باشد، با کلیک برروی گزینه افزودن، حساب مربوطه را انتخاب می‌کنیم.

نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

همچنین مبالغ مرتبط با دریافت را در باکس انتهای صفحه چک می‌کنیم و در صورت صحت آن با کلیک بر روی گزینه ثبت دریافت فرآیند را به اتمام می‌رسد. چنانچه ثبت دریافت بدرستی انجام شود، پیغامی تحت عنوان “دریافت با موفقیت ثبت شد” را مطابق تصویر زیر مشاهده خواهیم کرد.

ثبت دریافت در حسابداری

از منوی اصلی بخش فروش با کلیک بر روی خود کلمه “دریافت” تمامی دریافت‌های انجام‌شده در نرم‌افزار را مشاهده می کنیم با انتخاب دریافت مورد نظرمان می‌توانیم آن را با استفاده از گزینه سمت چپ تصویر مطابق شکل حذف نماییم

مزیت (های ) امکان