پیش نیازها

  •  

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی تنظیمات کلیک می نماییم.

سپس بر روی گزینه تنظیمات رنگ کلیک می نماییم.

در صفحه جدید امکان انتخاب قالب رنگ عادی و یا تیره را خواهیم داشت. در انتها بر روی گزینه تعویض رنگ کلیک خواهیم کرد.

مزیت (های ) امکان

  •