پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم افزار بر روی “حسابداری” کلیک می نماییم.

سپس در برابر گزینه پروژه بر روی علامت + کلیک می کنیم.

مطابق تصویر زیر صفحه جدیدی باز می شود که در آن لازم است نام پروژه را تعیین نماییم. کد پروژه می تواند بصورت پیشفرض و یا قابل تغییر و انتخابی باشد.

لازم بذکر است انتخاب تاریخ ها و ذکر شرح اختیاری است.

پس از تکمیل موارد گفته شده، بر روی گزینه سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

در پایان با مشاهده پیغام سبزرنگ”پروژه جدید ایجاد گردید”، این فرآیند بدرستی انجام شده است.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png