راهنمای جامع تعریف واحد کالا

از منو اصلی بر روی “کالا و خدمات” کلیک می نماییم.

تعریف واحد کالا

سپس در برابر عبارت واحد کالا بر روی “علامت +” کلیک می نماییم. 

نرم افزار حسابداری آنلاین

در صفحه پیش رو نام کالا را تعیین و نوع واحد را از بین مقداری و وزنی انتخاب می نماییم.

نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان

با کلیک بر روی گزینه “ثبت واحد” ، واحد جدیدی تعریف خواهد شد.

چنانچه بخواهیم تمامی واحدهای تعریف شده در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان را مشاهده نماییم از مسیر کالا و خدمات بر روی خود کلمه “واحد کالا” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

مطلب پیشنهادی: موجودی کالا در حسابداری

موجودی کالا به دارایی های اطلاق می شود که :

  • جهت فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می گردد.
  • برای ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار می گیرد.
  • به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات خریداری و نگهداری می شود.
  • ماهیت مصرفی دارد و به صورت غیر مستقیم در جهت فعالیت تجاری مورد مصرف قرار می گیرد. بیشتر بخوانید