پیش نیازها

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

از منو اصلی نرم افزار، بر روی گزینه “حسابداری” کلیک می کنیم.

سپس در برابر گزینه مرکز هزینه بر روی “علامت +” کلیک می نماییم:

در صفحه جدید می توانیم یک مرکز هزینه تعریف نماییم که جهت این امر یک نام، کد (در صورتی که نخواهیم از عدد پیشنهادی نرم افزار استفاده نماییم) و شرح را درج می نماییم. توجه داشته باشید که ذکر شرح اختیاری است.

پس از تکمیل موارد گفته شده، در پایان بر روی آیکون سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

با مشاهده پیغامی مطابق تصویر زیر، مرکز هزینه بدرستی ایجاد گردیده است.

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png