پیش نیازها

راهنمای جامع (نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل)

از منو اصلی نرم افزار بر روی “کالا / خدمات” کلیک می نماییم.

سپس در برابر عبارت لیست قیمت بر روی “علامت +” کلیک می نماییم.

در صفحه پیش رو، عنوانی برای این لیست انتخاب می نماییم. دسته بندی (بابت فروش ها و خریدها) و همچنین نوع (درصدی و یا ریالی) را انتخاب و مقداری را برای کاهش و یا افزایش قیمت تعیین می نماییم.

در انتها بر روی گزینه سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

مزیت (های) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png