پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو اصلی نرم افزار بر روی “کالا / خدمات” کلیک می نماییم.

سپس در برابر عبارت لیست تخفیف بر روی “علامت +” کلیک می نماییم.

در صفحه جدید کافی است نوع تخفیف (درصدی یا مبلغی)، بازه تاریخی و میزان تخفیف را تعیین و از بین کالاهای موجود در لیست پایین صفحه (و احتمالا صفحات بعد) چک باکس کالاهای مدنظر را انتخاب نماییم. (مطابق تصویر زیر)

پس از انتخاب کالاهای موردنظر بر روی گزینه سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png