راهنمای جامع تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری ابری ابرستان

برای تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری ابری ابرستان، از منو اصلی نرم افزار بر روی “خزانه داری” کلیک می کنیم.

سپس ابتدا بر روی کلمه “چک” و سپس در برابر دسته چک بر روی علامت + کلیک می نماییم.

در صفحه جدید اطلاعات الزامی(تعریف دسته چک) مانند کد (که بصورت پیشفرض هم از طرف سیستم پیشنهاد می شود)، نام دسته چک (1)، نام بانک (2) و شماره های برگه های این دسته چک از ابتدا (3) تا برگه انتها (4) را تکمیل می نماییم.

پس از تکمیل فرم، بر روی گزینه سبزرنگ “ثبت” کلیک می نماییم.

جهت مشاهده تمامی دسته چک های موجود در سیستم، از منو اصلی به ترتیب بر روی خزانه داری/چک/ خود عبارت “دسته چک” کلیک می نماییم.

مزیت (های ) امکان

مطلب پیسنهادی: مفروضات حسابداری

مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری را  فراهم می کند، مفروضات مبنای حسابداری نامیده می شوند.

این مفاهیم بدیهی و بدون نیاز به اثبات مورد پذیرش قرار می گیرد.

مفروضات حسابداری به شرح زیر است :

  • فرض تفکیک شخصیت
  • فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول
  • فرض تداوم فعالیت
  • فرض دوره مالی

بیشتر بخوانید