پیش نیازها

ثبت فاکتور

تعریف طرف حساب

تعریف بانک، صندوق و دسته چک 

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منو نرم افزار بر روی بخش فروش کلیک می کنیم.

سپس بر روی کلمه فاکتور کلیک می کنیم.

از لیست فاکتورها ، فاکتور موردنظر که وضعیت آن بصورت تسویه شده نباشد را انتخاب می کنیم (پرداخت نشده یا بخشی دریافت شده). با کلیک بر روی سطر مورد نظر، آن فاکتور باز میشود

 

در قسمت بالای فاکتور بر روی گزینه ثبت دریافت کلیک می نماییم

در صفحه جدید تمامی اطلاعات مربوط به طرف حساب و فاکتور از قبل انتخاب شده اند (البته امکان ثبت دریافت کمتر نیز وجود دارد). تنها کافی است نوع دریافت (نقد، فیش بانکی و یا چک) را انتخاب و شرح مناسبی ذکر شود. 

با تکمیل اطلاعات مورد نیاز فرم، در پایین صفحه بر روی گزینه سبز رنگ ثبت دریافت کلیک می نماییم.

در صورت انجام موفقیت آمیز این دریافت، پیغامی مشابه تصویر زیر مشاهده میگردد:

 

این فرآیند در مورد ثبت پرداخت برای فاکتورهای خرید نیز به همین روال می باشد. فقط کافی است از منو اصلی بخش خرید، بر روی کلمه فاکتور کلیک و از میان فاکتورهای موجود یکی را انتخاب و باز نماییم. سپس در صفحه جدید بر روی گزینه ثبت پرداخت کلیک کنیم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png