پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌ افزار بخش گزارشات بخش صورت‌های مالی بر روی گزینه “ترازنامه” کلیک می کنیم.

 طبق تصویر زیر ترازنامه در تاریخ روز قابل‌ مشاهده خواهد بود.

ترازنامه

 

برای تغییر وضعیت گزارش بر روی گزینه تنظیمات گزارش کلیک می‌کنیم.

 

ترازنامه

در قسمت تنظیمات گزارش، تاریخ گزارش را درج و می‌توانیم گزینه‌های نمایش ستون‌ها و یا نمایش دارایی‌ها و بدهی‌ها روبروی هم را انتخاب نماییم. و سپس برروی گزینه تهیه گزارش کلیک می‌کنیم. در تصاویر زیر ترازنامه با هر دو فرمت نمایش داده شده است.

 

ترازنامه

 

چنانچه بر روی هر کدام از حساب‌ها کلیک کنیم، تراکنش‌های آن حساب در سطح کل به ما نمایش داده می شود. چنانچه بر روی هرکدام از این ردیف‌ها کلیک نماییم، مقدارعدد آن ردیف جزئیات بیشتری از آن تراکنش را به ما خواهد داد.

 

مزیت (های ) امکان

  •