لوگو ابرستان
مرکز آموزش ابرستان
دسترسی سریع
ما را دنبال کنید...
آموزش سیستم خزانه

آموزش سیستم خزانه (دریافت ، پرداخت ، چک)
نرم افزار حسابداری ابرستان

زیر سیستم خرانه

نحوه ثبت دریافت

نحوه ثبت پرداخت

امکانات چک

تعریف دسته چک جدید

مدیریت چک های دریافتی (وصول و واگذاری چک)

مدیریت چک های پرداختی (وصول)

تسویه مطالبات در ابرستان

دریافت آنلاین وجه فاکتور از طریق درگاه اینترنتی شخصی 

تسویه همزمان چند فاکتور

تسویه آنی از طریق فاکتور 

نرم افزار خزانه (دریافت و پرداخت)
ما را دنبال کنید...