پیش نیازها

راهنمای جامع گزارش سود و زیان

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت گزارشات بخش صورت‌های مالی بر روی “سود و زیان” کلیک می کنیم.

 مطابق تصویر زیر گزارش سود و زیان در بازه زمانی دوره مالی تا تاریخ گزارش نمایش داده می شود.

گزارش سود و زیان

برای تغییر وضعیت گزارش، از گزینه تنظیمات گزارش در بالای صفحه استفاده می‌نماییم.

در قسمت تنظیمات گزارش می توانیم نوع تاریخ سفارشی یا سال‌های مالی را درج و بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک نماییم.

گزارش سود و زیان

با کلیک بر روی هرکدام از اعداد و یا اقلام موجود در گزارش، می توانیم به تراکنش‌های آن حساب دسترسی داشته باشیم. مطابق تصویر زیر می توانیم جزئیات آن حساب را در سطح معین داشته باشیم.

 

مزیت (های ) امکان