پیش نیازها

  •  

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت گزارشات بخش صورت‌های مالی بر روی “سود و زیان” کلیک می کنیم.

 مطابق تصویر زیر گزارش سود و زیان در بازه زمانی دوره مالی تا تاریخ گزارش نمایش داده می شود.

برای تغییر وضعیت گزارش از گزینه تنظیمات گزارش در بالای صفحه استفاده می‌نماییم.

در قسمت تنظیمات گزارش می توانیم نوع تاریخ سفارشی یا سال‌های مالی را درج و بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک نماییم.

با کلیک بر روی هرکدام از اعداد و یا اقلام موجود در گزارش سود و زیان می توانیم به تراکنش‌های آن حساب دسترسی داشته باشیم. مطابق تصویر زیر می توانیم جزئیات آن حساب را در سطح معین داشته باشیم.

مزیت (های ) امکان

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png