پیش نیازها

راهنمای جامع ( نحوه دسترسی ، استفاده و نتایج حاصل )

از منوی اصلی نرم‌افزار قسمت گزارشات بخش حسابداری بر روی گزینه “تراز آزمایشی” کلیک می کنیم. 

مطابق تصویر زیر تراز آزمایشی مربوط به سال جاری و تا تاریخ روز به کاربر نمایش داده می شود.

تراز آزمایشی

جهت تغییر ویژگی‌های این گزارش از قسمت بالای گزارش بخش تنظیمات گزارش کلیک می‌کنیم. در این بخش امکان انتخاب گزینه‌های نمایش ستون‌های صفر، نمایش چهار ستونی و نمایش گروه کل وجود خواهد داشت. همچنین تاریخ سفارشی را برای تراز آزمایشی می توانیم انتخاب نماییم و در انتها بر روی گزینه “تهیه گزارش” کلیک می‌کنیم.

تراز آزمایشی

در گزارش تهیه‌شده مطابق تصویر زیر هر کدام از حساب‌ها قابل ‌مشاهده خواهد بود و می توانیم بر روی هرکدام از آن‌ها کلیک کنیم و جزئیات بیشتر آن ها را شامل تراکنش های حساب در سطح معین مشاهده کنیم.

تراز آزمایشی

همچنین بر روی عدد ریالی این ردیف‌ها کلیک می‌کنیم و وارد سند حسابداری این تراکنش می شویم. 

مطابق تصویر زیر اگر گزینه نمایش گروه کل را در تنظیمات گزارش انتخاب کنیم، پس از تهیه گزارش تراز آزمایشی به صورت شکل زیر خواهد بود و تمامی حساب‌ها در سطح کل نمایش داده می شوند.

مزیت (های ) امکان