دسته: مقالات حسابداری

حق تمبر
حق تمبر چیست ؟

در حسابداری تحت وب حق تمبر یکی از موارد مالیات بر دارایی است. حق تمبر نوعی مالیات دو وجهی است یعنی دارای هر دو وجه مستقیم و غیرمستقیم است. پرداخت حق تمبر از طریق های ابطال، واریز وجه و الصاق امکان پذیر می باشد. ما در این مقاله سعی کردیم تا خیلی مختصر به این موضوع بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد حقوق و مشاغل

در این مقاله سعی داریم تا مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل، نحوه ی محاسبه و معافیت های مرتبط با آن ها را شرح دهیم. مالیات بر درآمد حقوق چیست ؟ آیا می دانید چه مقدار از حقوق شما برای پرداخت مالیات کسر می شود ؟

ادامه مطلب
مفروضات حسابداری
مفروضات حسابداری

مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری را  فراهم می کند، مفروضات مبنای حسابداری نامیده می شوند. این مفاهیم بدیهی و بدون نیاز به اثبات مورد پذیرش قرار می گیرد.

ادامه مطلب