لوگو ابرستان
آخرین مطالب
دفاتر قانونی و روکش اسناد حسابداری

در نرم افزارهای حسابداری تحت وب یا آنلاین یا هر نرم افزار حسابداری دیگری ، حق تمبر به عنوان یکی از موارد مالیات بر دارایی محاسبه می شود.

حق تمبر چیست ؟

حق تمبر یکی از موارد مالیات بر دارایی و نوعی مالیات دو وجهی است؛ یعنی دارای هر دو وجه مستقیم و غیرمستقیم است.

پرداخت حق تمبر از طریق های ابطال، واریز وجه و الصاق امکان پذیر می باشد.

حق تمبر می تواند ثابت باشد (مانند حق‌تمبر چک که مبلغ ۲۰۰ ریال ثابت است) و یا متغیر باشد (مانند حق‌تمبر سفته که نیم در هزار مبلغ سفته و لذا متغیر است) .

به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم سهام و سهم الشرکه کلیه ی شرکتهای ایرانی مموضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق‌تمبر می باشد که باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و در مورد افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها پرداخت شود. در غیر اینصورت مشمول جریمه ای ثابت معادل ۲ برابر اصل حق‌تمبر خواهند بود.

توجه به این نکته الزامی است که روز ثبت در اداره ثبت شرکت ها و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت ۲ ماهه نمی باشد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هر ماه ۳۰ روز است و اگر روز آخر تعطیل باشد مبنای محاسبه اولین روز کاری پس از تعطیلات خواهد بود.

نکته ی دیگر که در مورد مالیات حق تمبر قابل ذکر است، مالیات حق تمبر مشمول مرور زمان نمی باشد. مرور زمان مدت زمانی است که پس از طی شدن آن مدت، مالیات دیگر قابل مطالبه نمی باشد. برای مثال مرور زمان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (جهت صاحبان مشاغل آخر خرداد هر سال و جهت اشخاص حقوقی چهارماه پس از پایان سال مالی) می باشد.

معافیت های حق تمبر :

۱- شرکتهای تعاونی

۲- شرکتهای فعال در مناطق آزاد تجاری (از تاریخ صدور مجوز فعالیت به مدت ۲۰ سال)

در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری در ایران وجود دارد که شامل :

 • منطقه آزاد کیش
 • منطقه آزاد انزلی
 • منطقه آزاد ارس
 • منطقه آزاد ماکو
 • منطقه آزاد اروند
 • منطقه آزاد قشم
 • منطقه آزاد چابهار
 • فرودگاه امام خمینی

نکته : پنج قانون بر روی مناطق آزاد تجاری و به تبع آن شخصیت های حقوقی و کسب و کارهای ثبت شده در آن مناطق حاکم نیست که شامل :

 • قانون مالیات ها
 • قانون کار
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا
 • قانون گمرکی
 • قانون روادید

۳- به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ؛ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس، بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران معاف از حق‌تمبر موضوع ماده ۴۸ می باشند.

۴- افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت.

 

پیشنهاد وبسایت نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان برای مطالعه :

چگونه مالیات خود را کاهش دهیم ؟

 

نکته ۲ : انواع افزایش سرمایه بشرح ذیل است :

 • آورده نقدی
 • مطالبات حال شده ی سهامداران
 • تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 • سود انباشته
 • اندوخته ها (به غیر از اندوخته قانونی)

اندوخته قانونی : اشخاص حقوقی موظفند ۵درصد از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های سنواتی اندوخته نماید تا به ۱۰ درصد سرمایه برسد. (در مورد شرکت های دولتی هر سال ۱۰ درصد تا به ۱۰۰ درصد سرمایه برسد)

۵- در مورد ادغام و تلفیق شرکت های تجاری

ادغام یک طرفه یا جذب با حفظ شخصیت یکی از شرکتها و انحلال بقیه اتفاق می افتد.

اگر افزایش سرمایه ناشی از ترکیب تجاری باشد تا مبلغ سرمایه های ثبت شده قبلی، معاف از حق تمبر خواهد بود.

فرض کنیم ۳ شرکت آلفا (با سرمایه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)، بتا (با سرمایه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و گاما (با سرمایه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ادغام شوند و تنها شرکت آلفا باقی بماند و سرمایه جدید ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ باشد. جهت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مجموع سرمایه های قبلی نیازی به پرداخت حق تمبر نمی باشد.

تلفیق یا ادغام دوطرفه عبارت است از  انحلال همه شرکت ها و ایجاد یک شخصیت جدید.

در این حالت نیز تا مجموع سرمایه های قبلی شرکتها، شرکت جدید معاف از پرداخت مالیات حق تمبر خواهد بود و تنها جهت مبالغ بیش از آن، پرداخت صورت می گیرد.

نکته : افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان نرم افرازی جامع و یکپارچه برای حسابداری کسب و کارهای کوچک و متوسط است. 

 

۱۴ روز استفاده رایگان از تمامی امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب ابرستان

 نرم افزار حسابداری جامع و آنلاین ابرستان دارای کلیه امکانات لازم برای مدیریت کسب و کارها است. از جمله: نرم افزار بازرگانی ( خرید و فروش و مدیریت پورسانت بازاریابان )، برنامه خزانه داری ( دریافت و پرداخت و چک)، سیستم انبار داری، نرم افزار مدیریت تولید و ….

نظرات
ما را دنبال کنید...