خرید و فروش کسب و کار خود را مدیریت کنید.

با پرداخت به موقع به تامین کنندگان شریک تجاری آنها شوید!

فاکتورهای خرید و فروش را بصورت آنلاین تعریف کرده و مدیریت کنید.  شرایط خرید  مانند هزینه حمل و نقل ، سر رسید پرداخت و انبار محل تحویل هر فروشنده را جداگانه در در فاکتور خرید وارد کنید.

برنامه بازرگانی خرید

عملیات اتوماتیک سیستم خرید

  • میزان موجوی کالا را در انبار افزایش می دهد.
  • حساب بستانکاری تامین کننده را به میزان خرید شما افزایش می دهد.
  • در سر رسید مورد نظر هشدار لازم جهت تسویه حساب با تامین کننده را به شما می دهد.

با ابرستان راحت خرید کن ،

بقیه کار ها را به آن واگذار کن.

ابرستان حواسش هست.

صورتحساب ها را برای تأیید ارسال کنید.

  • پنل پیامک یا سرویس ایمیل خود را فعال کنید.
  • با ارسال فاکتور ها برای مشتریان از طریق ایمیل یا پیامک دقت حسابداری خود را افزایش دهید.
  • از خطر ثبت معاملات نادرست در امان باشید.
تسویه فاکتور

دریافتی ها را به فاکتورها متصل کنید.

  • از روی هر فاکتور ماژول دریافت / پرداخت را فراخوانی کنید.
  • در یک یا چند فقره حساب خود را با طرف حساب تسویه کنید.
  • از انواع روش های پرداخت / دریافت نقدی ، چک یا فیش بانکی استفاده کنید.
  • تمام یا بخشی از حساب را تسویه کنید.

ابرستان ، حسابداری آنلاینی است که صدور فاکتور آنلاین را آسان می کند.

https://abrestan.com/wp-content/uploads/2020/04/abrestanLogo.png